Afmelden lidmaatschap

 

Opzeggen lidmaatschap:

Het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging kan uitsluitend schriftelijk c.q. per mail kenbaar gemaakt worden bij de ledenadministratie (Penningmeester). Opzegging kan alleen per 1 februari of 1 september.

Zodra een opzegging “tijdig” in de ledenadministratie is geregistreerd, zal het lidmaatschap per eerste vervaldatum, 1 februari of 1 september worden beëindigd.Een schriftelijke opzegging per 1 februari dient uiterlijk 15 januari  in het bezit te zijn van de ledenadministratie en de opzegging per 1 september, uiterlijk 15 augustus.

 

Bij een tussentijdse opzegging (of een opzegging met terugwerkende kracht) vindt in principe geen restitutie van de contributie plaats. Dit heeft te maken met de verplichtingen van zaalhuur en het aantal beschikbare banen die op basis van het ledenaantal worden aangegaan. Wij zijn derhalve genoodzaakt de kosten door te berekenen tot de eerstvolgende vervaldatum. Hiervoor vragen wij om uw begrip.