Reglement Dorpencompetitie

1. Dit recreatieve competitiesysteem geldt voor het seizoen 2008-2009.

2. Er wordt gespeeld volgens het nieuwe rallypoint systeem.

3. Er worden 6 wedstrijden gespeeld: t.w. 2 GD, 1 DD, 1 HD, 1 DE, en 1HE.

4. Een team bestaat uit max. 6 spelers (3 heren en 3 dames), waarbij het van belang is dat degene die het enkelspel speelt ook nog één andere spelsoort moet spelen.

5. De speler mag niet deelnemen aan een andere badmintoncompetitie.

6. De individuele deelnemer mag slechts uitkomen voor één vereniging.

7. Alle wedstrijden worden gespeeld om 2 gewonnen sets. Elke set gaat tot 21 punten.

8. In de derde set wordt er gewisseld van speelhelft bij 11 punten.

9. Er dient zoveel mogelijk een scheidsrechter aanwezig te zijn (met telblok).

10.Vanaf de stand 20-20 wint degene, die het eerst 2 punten voorsprong heeft behaald.

11.Bij de stand 29-29 wint degene die het 30e punt scoort.

12.Voor iedere gewonnen set wordt 1 wedstrijdpunt toegekend. Dit betekent maximaal 12 punten per uitwisseling. De eindstand wordt bepaald door het totaal behaalde aantal wedstrijdpunten uit en thuis.

13.De thuisspelende en dus ontvangende vereniging zorgt voor het wedstrijdformulier. Alle  formulieren worden meegebracht  naar de eerstvolgende vergadering in januari 2009.

14.Het wedstrijdformulier wordt door beide partijen zo spoedig online ingevuld via een nog nader aan te geven link:

15.Maandelijks zal de stand binnen de betreffende poule aan de vereniging gemaild worden.

16.Alle deelnemers zijn voor aanvang van de competitie in het bezit van een volledig wedstrijdrooster.

17.Iedere wedstrijd dient op tijd, volgens het wedstrijdrooster gespeeld te worden. Wordt een wedstrijd afgezegd, verzet etc en wordt uiteindelijk niet gespeeld, dan geldt de eerste afzegging. D.w.z., dat het betreffende team in dat geval de wedstrijd met 0-12 verliest.

18.Bij blessure is de set gewonnen voor de tegenpartij. De wedstrijd mag afgespeeld worden door een reservespeler of iemand anders van datzelfde team. Een dame mag hierbij invallen voor een heer, maar een heer niet voor een dame. Alle wedstrijden, die niet gespeeld worden zijn gewonnen door de tegenpartij.

19.Iedere vereniging zorgt zelf middels zijn/haar contactpersoon voor eventuele afmelding, vervanging etc.

20.Er moet gespeeld worden met een vast team. Voor aanvang van de wedstrijd moeten beide teams compleet zijn en kan er niet geswitched worden met spelers uit verschillende poules. Eventuele invallers mogen niet uit een hogere poule komen.

21.Er wordt gespeeld met Yonex slow/groene shuttles.

22.Iedere vereniging zorgt zelf, dat er bij de thuiswedstrijd groene shuttles zijn.

23.In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of wanneer er onenigheid is over het toepassen van dit reglement, beslist de totale vergadering.

 

Mill, mei 2008

(reglement vastgesteld op 27-05-2008)