Beknopte spelregels badminton

Wat heb je nodig?

1.    Racket
Ten eerste heb je natuurlijk een badmintonracket nodig. Laat je adviseren door een trainer, ervaren spelers of een winkelier wat betreft bespanning, gripdikte, prijs en merk.


2.    Sportkleren
Om te kunnen badmintonnen heb je eigenlijk alleen een trainingspak nodig met daaronder een t-shirt en een short. Wanneer je warm gespeeld bent, dan kun je je trainingspak uit doen. Schoenen dienen licht en veerkrachtig te zijn met goede steun en een goed profiel.


"Ook kleding is belangrijk"


3.    Shuttles
Tenslotte heb je een shuttle nodig. Er zijn nylon shuttles voor beginners en veren shuttles voor gevorderden. Meestal heeft de vereniging shuttles waar je gebruik van kunt maken.
 
Meer informatie over het:

 

Speelveld
Het speelveld voor badminton ziet er zo uit:

 

Het veld is 13,40 meter lang en 6,10 meter breed. Het net moet bij de palen 155 cm hoog zijn.

Het speelveld voor het dubbelspel:

 

Spelsoorten
Badminton kent vijf spelsoorten:
mannen enkelspel (MS)
vrouwen enkelspel (WS)
mannen dubbelspel (MD)
vrouwen dubbelspel (WD)
gemengd dubbelspel (MXD).

Doel van het spel is om de shuttle, over het net, binnen de lijnen van het speelveld en buiten bereik van uw tegenstander(s) te slaan.


Toss
Voordat een spel begint is er een loting (toss). Wie deze toss wint mag een keuze maken uit de volgende mogelijkheden:


-  eerst serveren of eerst de service ontvangen, of:
-  het spel beginnen aan de ene kant dan wel aan de andere kant.


De tegenpartij kiest uit de overgebleven mogelijkheden. Dus indien bijvoorbeeld de winnaar van de toss er voor kiest om eerst te serveren, dan is de verliezer van de toss de eerste ontvanger en kiest deze dus de kant van het veld waarop hij/zij begint.

Bij de stand 0-0 en alle even punten, wordt geserveerd vanuit het rechter serveervak. Bij alle oneven punten wordt geserveerd vanuit het linker serveervak. Na iedere score vindt de service plaats vanuit het naastliggende serveervak.

De service
De service is heel belangrijk in badminton.


Een service is goed als:

- De shuttle met het racket onderhands, beneden het midden geraakt, in opwaartse richting worden geslagen. Onderhands betekend dat het racketblad moet naar beneden wijzen.
(fout)
- De shuttle diagonaal over het net en binnen het servicevlak van de ontvanger valt.

 

- De serveerder niet op of tegen de lijnen staat.
(fout)

- De serveerder met beide voeten op de grond staat.
(fout)
- De tegenstander er klaar voor is. De tegenstander wordt geacht klaar te staan als deze een poging doet de service terug te slaan.


- Inleidende schijnbewegingen bij het serveren zijn niet toegestaan! Het opzettelijk vertragen van het spel wordt eveneens als fout beoordeeld.

Service enkelspel
_        Iedere speler heeft één servicebeurt.
_        In één servicebeurt kunnen géén of meer punten gescoord worden.
_        Als je een fout maakt, gaat de service naar de tegenstander en deze krijgt een punt.

Service dubbelspel

_        Ieder team heeft een servicebeurt.
_        Bij een even stand wordt vanuit het rechter vak geserveerd. Bij een oneven stand uit het linker.
_        In één servicebeurt kunnen géén of meer punten gescoord worden door dezelfde speler.
_        Er wordt alleen van serveervak gewisseld als je zelf (of je partner) een punt maakt.

Fouten tijdens het spel:- Indien u door het racket omhoog te steken, uw tegenstander verhindert aan het net een shuttle te slaan.

- De shuttle mag niet op het racket worden opgevangen en teruggelingerd (plak-bal).

 

- Indien de shuttle uw lichaam raakt, of tweemaal uw racket.- Indien u met het racket, lichaam of kleding het net raakt, wanneer de shuttle "in spel" is.

- U mag tijdens het spel niet in het speelveld van uw tegenstander komen.

- Het is fout als de shuttle wordt teruggeslagen voordat deze het net is gepasserd

Telling
Er wordt gespeeld op basis van het rally-point systeem (elke punt is ook echt een punt, de oude situatie dat je alleen kan scoren bij eigen service is komen te vervallen). De wedstrijd gaat om 2 gewonnen games tot 21 punten. Er moet worden gewonnen met een verschil van 2 punten tot een maximum van 30. Dus wie als eerste de 30 bereikt heeft de game gewonnen.


Je scoort een punt als...
-    als je de shuttle in het speelveld van de tegenstander op de grond slaat;
-    als de tegenstander de shuttle in het net, onder het net, tegen het plafond of zijmuren of buiten jouw speelveld slaat;
-    als de tegenstander de shuttle slaat voordat deze over het net is;
-    als de tegenstander de shuttle twee maal achter elkaar raakt.

Je krijgt een punt tegen als....
-    als de shuttle binnen je speelveld op de grond valt;
-    als de shuttle tijdens de service, buiten het juiste serveervak van je tegenstander valt;
-    als je in het net slaat;
-    als je de shuttle twee maal achter elkaar raakt.

Een let
Een let betekent dat de rally opnieuw moet worden gespeeld als gevolg van een onvoorziene gebeurtenis (bijvoorbeeld als de shuttle van anderen in jouw veld valt).

Officiele spelregels NBB

De officiele spelregels bevatten alle regels van het badmintonspel! Een brochure met hierin de officiele spelregels is te koop via de badmintonshop, zie www.badminton.nl, neem button 'badmintonshop'. Of kijk op de site bij NBB, reglementen.